blog-imageمدیریت وموسس کلینیک دندانپزشکی ستاره افتخار  دارد که پس از  چندین سال تجربه درخصوص ساخت وراه اندازی  درمانگاه دندانپزشکی در سطح شهر اصفهان که اولین  درمانگاه  خود را  درسال {1376} به نام  درمانگاه دندانپزشکی رضوی، و پس از ده سال دیگر: درمانگاه دندانپزشکی سپهسالار،  و سپس با راه اندازی مجتمع دندانپزشکی ستاره واقع در میدان جمهوری ،  برآن شدیم  که تجربه بیست ساله خود را درکلینیک دندانپزشکی ستاره واقع درخانه اصفهان ارائه نماییم که به حمد خداوند منان این توفیق نصیبمان گردید و کلینیک دندانپزشکی ستاره را در اردیبهشت ماه {1397} افتتاح نمودیم وامیدواریم که بتوانیم در خصوص ارائه خدمات هرچه بهتر دندانپزشکی در خدمت همشهریان خود باشیم.

 

{مدیریت درمانگاه دندانپزشکی ستاره }