شرکت ها

نظام مهندسی استان اصفهان

blog-image کلینیک ستاره ۰۱ آبا ۱۳۹۸

کلینیک دندانپزشکی ستاره اصفهان با نظام مهندسی استان اصفهان طرف قرارداد می باشد کلیه کارکنان و اعضای نظام مهندسی استان اصفهان می توانند با مراجعه به آدرس خانه اصفهان ،میدان نگهبانی نبش خیابان خلیفه سلطانی ،مجتمع اندیشه 4،طبقه دوم 201 ازخدمات این کلینیک استفاده نمایند