مقاله

پالپ دندانی چیست؟

blog-image کلینیک ستاره ۱۶ مرد ۱۳۹۹

پالپ دندان چیست؟

پالپ دندان بافت نرمى ست که در مرکز دندان قرار دارد. این بافت، حاوى اعصاب و عروق خونى و بافت همبندى مى‌باشد.

کانال ریشه از نوک ریشه دندان تا pulp شامبر (در تاج دندان) ادامه پیدا مى‌کند . این اعصاب و عروق خونى و بافت همبندى را به تاج دندان مى رساند.

چه چیز باعث آسیب پالپ دندان میشود؟

در واقع پالپ دندان بافت همبندی است که در مرکز دندان قرار میگیرد و شامل اعصاب و عروق خونی و سلول هایی بنام ادنتوبلاست می باشد.

پالپ دندان در اثر پوسیدگى، انجام مکرر درمان‌هاى دندانپزشکى روى یک دندان، ترمیم وسیع، ترک دندانى یا ضربه به دهان و دندان دچار التهاب و عفونت مى شود.

چرا نیاز به خارج کردن پالپ دندان میباشد؟

وقتى پالپ دندان آسیب مى بیند (به دلیل پوسیدگى یا ضربه) دچار تجزیه مى شود. دقیقا همان اتفاقى که در اثر مرگ پیش مى آید. چون بافت پالپ داخل یک محفظه بسته محصور است، با تجمع باکترى ها در بافت تجزیه شده پالپى، آبسه و عفونت ایجاد مى شود.

این آبسه و عونت در نهایت از فضاى موجود در نوک ریشه دندان خارج شده و در استخوان ایجاد آبسه مى کند. در درمان ریشه در اصل با خارج کردن این بافت ملتهب یا عفونى مشکل برطرف مى شود.

به طول کلی درد دندان یک مکانیسم حفاظتی است که از حساسیت مختصر تا درد شدید دامنه دارد و به بدن اطلاع می دهد که یک مشکلی وجود دارد. در مورد دندان این مسئله در نتیجه واکنش پایانه های عصبی داخل پالپ دندان رخ می دهد و شدت آن بستگی به نوع و شدت محرک دارد.گاهى به دلیل بالا بودن آستانه درد افراد و پایین بودن شدت محرک، بیمار با وجود درگیر شدن  dental pulp، هیچ احساس دردى نداشته است.