تعرفه جرم گیری دوفک

تعرفه تخصصی درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی سال ۹۷ درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 1800000
 • 350000

تعرفه تخصصی

تعرفه مطب

 • 2250000
 • 420000

تعرفه عمومی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 1200000
 • 400000

تعرفه عمومی

تعرفه مطب

 • 1700000
 • 580000

جرم گیری دوفک

 • جرم گیری دوفک
 • برساژدوفک

جرم گیری دوفک

 • جرم گیری دوفک
 • برساژدوفک
تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلینیک دندانپزشکی ستاره است.