تعرفه عصب کشی

تعرفه تخصصی درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی سال ۹۷ درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 2000000
 • 3000000
 • 4249997
 • 5000000

تعرفه تخصصی

تعرفه مطب

 • 2500000
 • 3700000
 • 5300000
 • 6150000

تعرفه عمومی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 1400000
 • 2100000
 • 3000000
 • 3500000

تعرفه عمومی

تعرفه مطب

 • 1670000
 • 2500000
 • 3550000
 • 4100000

عصب کشی

 • عصب کشی تک کانال
 • عصب کشی دو کانال
 • عصب کشی سه کانال
 • عصب کشی چهار کانال

عصب کشی

 • عصب کشی تک کانال
 • عصب کشی دو کانال
 • عصب کشی سه کانال
 • عصب کشی چهار کانال
تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلینیک دندانپزشکی ستاره است.