تعرفه پالپوتومی

تعرفه تخصصی درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی سال ۹۷ درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 970000
 • 1100000

تعرفه تخصصی

تعرفه مطب

 • 970000
 • 1300000

تعرفه عمومی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 800000
 • 970000

تعرفه عمومی

تعرفه مطب

 • 970000
 • 1300000

پالپوتومی

 • پالپوتومی
 • پالپکتومی

پالپوتومی

 • پالپوتومی
 • پالپکتومی
تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلینیک دندانپزشکی ستاره است.