تعرفه پرکردن

تعرفه تخصصی درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی سال ۹۷ درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 1700000
 • 2250000
 • 2650000

تعرفه تخصصی

تعرفه مطب

 • 1700000
 • 2250000
 • 2650000

تعرفه عمومی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 1200000
 • 1600000
 • 1800000

تعرفه عمومی

تعرفه مطب

 • 1200000
 • 1600000
 • 1800000

پرکردن

 • پرکردن یک سطحی باآمالگام
 • ترمیم دو سطحی آمالگام
 • ترمیم سه سطحی آمالگام

پرکردن

 • پرکردن یک سطحی باآمالگام
 • ترمیم دو سطحی آمالگام
 • ترمیم سه سطحی آمالگام
تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلینیک دندانپزشکی ستاره است.