تعرفه پین داخل کانال

تعرفه تخصصی درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی سال ۹۷ درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 450000
 • 300000

تعرفه تخصصی

تعرفه مطب

 • 450000
 • 300000

تعرفه عمومی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 450000
 • 300000

تعرفه عمومی

تعرفه مطب

 • 450000
 • 300000

پین داخل کانال

 • پین داخل کانال
 • پین داخل عاج

پین داخل کانال

 • پین داخل کانال
 • پین داخل عاج
تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلینیک دندانپزشکی ستاره است.