تعرفه کامپوزیت

تعرفه تخصصی درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی سال ۹۷ درمانگاه دندانپزشکی ستاره

تعرفه تخصصی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 2100000
 • 2600000
 • 3150000

تعرفه تخصصی

تعرفه مطب

 • 2100000
 • 2600000
 • 3150000

تعرفه عمومی

تعرفه کلینیک ستاره

 • 1500000
 • 1900000
 • 2200000

تعرفه عمومی

تعرفه مطب

 • 1500000
 • 1900000
 • 2200000

کامپوزیت

 • کامپوزیت یک سطحی
 • کامپوزیت دو سطحی
 • کامپوزیت سه سطحی

کامپوزیت

 • کامپوزیت یک سطحی
 • کامپوزیت دو سطحی
 • کامپوزیت سه سطحی
تمامی حقوق این سایت مطعلق به کلینیک دندانپزشکی ستاره است.